Organizator spotkań

Spotkania są organizowane i sponsorowane przez Albion Financial Advice, grupę doradców kredytowych i ubezpieczeniowych.